กิจกรรม

  18 มกราคม 2564   ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  14 มกราคม 2564   ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  12 มกราคม 2564   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจราจรเคลื่อนตัวช้า ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จังหวัดชลบุรี

  11 มกราคม 2564   ประกาศ เรื่องการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด

  8 มกราคม 2564   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

  7 มกราคม 2564   อัพเดต เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด

  7 มกราคม 2564   หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ของจังหวัดชลบุรี

  4 มกราคม 2564   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  4 มกราคม 2564   ถอดรหัส CODE ไม่ลับ ป้องกันโควิด-19

  4 มกราคม 2564   สรุปข้อกำหนด 8 ข้อ ที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64

  2 พฤศจิกายน 2563   นายอำเภอเมือง มอบนโยบายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

  28 ตุลาคม 2563   ประชุมเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นอ่างศิลา – บางแสนได้รับความเดือนร้อนจากผู้ค้าริมทะเลห้ามให้จอดรถยนต์บริเวณดังกล่าว

  23 ตุลาคม 2563   จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  14 ตุลาคม 2563   โครงการคนละครึ่ง

  27 ตุลาคม 3106   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซร์

  11 มิถุนายน 2563   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034430
Today : 0052
Total : 11259