กิจกรรม

  14 กันยายน 2564   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  10 กันยายน 2564   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  10 กันยายน 2564   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  8 กันยายน 2564   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  8 กันยายน 2564   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  19 สิงหาคม 2564   ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี

  3 สิงหาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 78/2564

  3 สิงหาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 77/2564

  2 สิงหาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 76/2564

  2 สิงหาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 75/2564

  30 กรกฎาคม 2564   ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตำหรุ

  30 กรกฎาคม 2564   Call Center ศูนย์ประสานงาน Covid-19 อำเภอเมืองชลบุรี โทร 038-270000

  22 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 65/2564

  22 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 64/2564

  21 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 63/2564

  21 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 62/2564

  20 กรกฎาคม 2564   เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  20 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 61/2564

  20 กรกฎาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 60/2564

  18 มิถุนายน 2564   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

  14 มิถุนายน 2564   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเครื่องอุปโภคและเงินสดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

  1 มิถุนายน 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 29/2564

  22 พฤษภาคม 2564   นายอำเภอเมืองชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสะพานชลมารควิถี หาดบางแสน และหาดวอนนภา

  12 พฤษภาคม 2564   ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี

  6 พฤษภาคม 2564   ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ

  16 พฤษภาคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 24/2564

  2 พฤษภาคม 2564   2 พฤษภาคม 2564

  30 เมษายน 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 21/2564

  30 เมษายน 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564

  30 เมษายน 2564   เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564

  30 เมษายน 2564   วันที่ 30 เมษายน 2564

  27 เมษายน 2564   วันที่ 27 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกตรวจประเมินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

  30 เมษายน 2564   วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 151 ราย

  26 เมษายน 2564   ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  26 เมษายน 2564   วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

  16 มีนาคม 2564   วันที่ 16 มีนาคม 64 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท

  20 เมษายน 2564   วันที่ 20 เมษายน 64 เวลา 09.00 น. ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

  16 เมษายน 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่18/2564

  9 เมษายน 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่17/2564

  22 กุมภาพันธ์ 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่16/2564

  29 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่14/2564

  29 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่13/2564

  28 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่12/2564

  28 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่11/2564

  27 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่10/2564

  26 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 8/2564

  19 มีนาคม 2564   วันที่ 19 มีนาคม 64 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดเกษตร หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

  20 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่5/2564

  15 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่4/2564

  14 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่3/2564

  8 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่2/2564

  5 มกราคม 2564   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่1/2564

  18 มกราคม 2564   ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  14 มกราคม 2564   ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  12 มกราคม 2564   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจราจรเคลื่อนตัวช้า ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จังหวัดชลบุรี

  11 มกราคม 2564   ประกาศ เรื่องการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด

  8 มกราคม 2564   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

  7 มกราคม 2564   อัพเดต เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด

  7 มกราคม 2564   หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ของจังหวัดชลบุรี

  4 มกราคม 2564   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

  4 มกราคม 2564   ถอดรหัส CODE ไม่ลับ ป้องกันโควิด-19

  4 มกราคม 2564   สรุปข้อกำหนด 8 ข้อ ที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64

  2 พฤศจิกายน 2563   นายอำเภอเมือง มอบนโยบายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

  28 ตุลาคม 2563   ประชุมเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นอ่างศิลา – บางแสนได้รับความเดือนร้อนจากผู้ค้าริมทะเลห้ามให้จอดรถยนต์บริเวณดังกล่าว

  23 ตุลาคม 2563   จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  14 ตุลาคม 2563   โครงการคนละครึ่ง

  27 ตุลาคม 3106   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซร์

  11 มิถุนายน 2563   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086654
Today : 0015
Total : 0023286