กิจกรรม> ประกาศ เรื่องการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด (11 มกราคม 2564)

 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด จากเปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เป็นเปิดให้บริการ ทุกวัน ในช่วงเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงค์ธรรม ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณค่ะ

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034455
Today : 0054
Total : 11261