กิจกรรม> แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจราจรเคลื่อนตัวช้า ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จังหวัดชลบุรี (12 มกราคม 2564)

 
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. การจราจรเคลื่อนตัวช้า รถติดสะสมประมาณ 6 กิโลเมตร ( หากท่านไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ ) เครดิต.FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034420
Today : 0051
Total : 11258