กิจกรรม> ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (14 มกราคม 2564)

 
ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจ้าวชล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี *โปรดแต่งกายให้สุภาพ*

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000034428
Today : 0052
Total : 11259