กิจกรรม> วันที่ 30 เมษายน 2564 (30 เมษายน 2564)

 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (นางสาวฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์) ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองชลบุรี ให้ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม งดนั่งภายในร้าน ให้ซื้อกลับเท่านั้น และสามารถเปิดทำการได้ถึงเวลา 21.00 น. พบว่าสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปิดป้ายประชาสัมพันธ์ และพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000037133
Today : 0014
Total : 0011846