กิจกรรม> เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 (30 เมษายน 2564)

 
ท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์นี้เลยค่ะ เอกสารจะมีทั้งหมด 2 แผ่น ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านจำนวน 1 ฉบับ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานดังนี้ 1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2. เทศบาลหรืออบต. 3. ที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ของท่าน ในส่วนของพนักงานบริษัท ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปเพื่อปฏิบัติงาน ทางบริษัทของท่านสามารถออกหนังสือรับรองในการเดินทางได้เลยค่ะ

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000037136
Today : 0015
Total : 0011846