กิจกรรม> 2 พฤษภาคม 2564 (2 พฤษภาคม 2564)

 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (ปกาศิต ศึกสงคราม) ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองชลุรี ให้นำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แจกให้กับประชาชน ที่ผ่านจุดตรวจ โควิด - 19 ณ หน้าวัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ จ.ชลบุรี

 
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000037134
Today : 0014
Total : 0011846