ติดต่อเรา

หน้าห้องนายอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-274-282
ห้องสำนักงานอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-261-600

ห้องปกครองอำเภอเมืองชลบุรี

ทะเบียนอาวุธปืน

 

โทร. 038-287-199

ห้องฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-279-673

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี

ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนราษฎร์

 

โทร. 038-284-150

โทร. 038-282-049

ห้องเสมียนตราอำเภอเมือง โทร. 038-791-721
ห้องท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-276-779
ห้องสัสดีอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-285-484
ห้องเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-286-042

ห้องพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี

โทร. 038-278-149
ห้องสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-282-148
ห้องปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-274-046
ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-282-360

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086668
Today : 0017
Total : 0023288