ประชาสัมพันธ์> ประชาสัมพันธ์ บ้านสวนรัน ครั้งที่ 4 วิ่งเพื่อการกุศล ส่งต่อความรัก ความห่วงใย แบ่งปันกำลังใจให้กัน (17 พฤศจิกายน 2563)

 

BANSUAN RUN FOR LOVE 2021 (Peacock Series IV)

กิจกรรมที่จะชวนคุณมาร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพ และร่วมกันทำบุญกับ กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง โดยเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง 

ช่วงวันที่วิ่ง

 • วิ่งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชลมารควิถี)

ระยะวิ่ง จำนวนนักวิ่ง

 • ระยะทางแบ่งเป็นสองรุ่น 6 km และ 12 km รับสมัครไม่จำกัดจำนวน 

ค่าสมัคร

 • ค่าสมัคร 6 กิโลเมตร 500 บาท (Early Bird 450 บาท)
 • 12 กิโลเมตร 700 บาท (Early Bird 650 บาท)
 • Early Bird 10 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

รายการของทีได้รับในการสมัคร

 • เสื้อ, เหรียญ (กรณีเข้าเส้นชัย), ถ้วย (กรณีเข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก) 

ค่าส่งทางไปรษณีย์

 • 65 บาท/ ชิ้น
 • หากจำนวน 2 ชิ้นขึ้นไป คิดเพิ่มชิ้นละ 10 บาท

บริจาค

และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมกิจกรรมแต่สนใจจะร่วมทำบุญสมทบทุนเข้ากองทุน สามารถบริจาคได้ที่ 

 • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน เลขที่บัญชี 981 - 1 - 04785 - 5
 • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชื่อบัญชี ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่บัญชี 985 - 5 - 04205 - 0
 • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล เลขที่บัญชี 207 - 0 - 51317 - 3

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องสมัครด้วยข้อมูลจริงครบถ้วนถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงกับความจริง ผู้วิ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ 038-184566 (กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน)

BANSUAN RUN FOR LOVE 2021


 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086664
Today : 0017
Total : 0023288