ประชาสัมพันธ์> สรุปข้อกำหนด 8 ข้อ ที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 (4 มกราคม 2564)

 

นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16 ใช้มาตรการ 8 ข้อ คุม COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง ห้ามใช้อาคาร สถานที่เสี่ยงแพร่โรค ห้ามการบริโภคสุราในร้านอาหาร และขอความร่วมมือเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้าน มีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2564

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086687
Today : 0022
Total : 0023292