สาระและความรู้> การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (12 พฤศจิกายน 2563)

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดย ส่วนพัฒนาและบริหาจัดการความรู้  สดร.meu ip


Download
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086677
Today : 0020
Total : 0023290