กฎหมายน่ารู้> พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (1 พฤศจิกายน 2563)

 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


Download
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086656
Today : 0015
Total : 0023286