กฎหมายน่ารู้> พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (1 พฤศจิกายน 2563)

 

พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


Download
 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086685
Today : 0022
Total : 0023292