กิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี และมอบเงินพร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเครื่องอุปโภคและเงินสดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี และมอบเงินพร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 29/2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

นายอำเภอเมืองชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสะพานชลมารควิถี หาดบางแสน และหาดวอนนภา
วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสะพานชลมารควิถี หาดบางแสน และหาดวอนนภา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ห้ามรวมกลุ่ม และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก และตำบลเหมือง มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

 

ประชาสัมพันธ์

 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000042578
Today : 0040
Total : 0013098