กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในท้องที่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในท้องที่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในท้องที่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 10.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในท้องที่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 09.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในท้องที่

 

ประชาสัมพันธ์

 
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086690
Today : 0023
Total : 0023293