รับสมัครงาน> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (4 มกราคม 2564)

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000086686
Today : 0022
Total : 0023292