ตำบลมะขามหย่ง

 

ประวัติความเป็นมา 

       แต่เดิม พื้นที่บริเวณตลาดทรัพย์สินเป็นที่ดินของกองทัพเรือ บริเวณนี้จะมีต้นมะขามเก่าแก่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่รากของมันหย่งขึ้นเนื่องจากถูกน้ำทะเลเซาะเอนลงแต่ไม่ล้ม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่บริเวณนั้น ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านมะขามหย่ง” ตามรากของมะขามที่หย่งขึ้น และกลายเป็นชื่อของตำบลนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 

ขอบเขตและที่ตั้ง

ตำบลมะขามหย่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี มีอาณาเขต ดังนี้

       ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านโขด

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับสุขาภิบาลบ้านสวน (ตำบลบ้านสวน)

       ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางปลาสร้อย

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
(Muang Chonburi Department of Provincial Administration)
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ผู้ดูแลระบบ | E-mail

Pages : 000159618
Today : 0035
Total : 0042621